Wild Cherry Lifibrat

Take Tricor by mouth with or without food. Swallow Tricor whole. Do not break, crush, or chew before swallowing. Do not take chipped or broken tablets. Take Tricor with a full glass of water (8 oz / 240 mL). If you also take a bile acid-binding resin (eg, cholestyramine), do not take it within 4 to 6 hours before or 1 hour after taking Tricor. Check with your doctor if you have any questions. Take Tricor on a regular schedule to get the most benefit from it. If you miss a dose of Tricor, take it as soon as possible. If it is almost time for your next dose, skip the dose and go back to your regular dosing schedule. Do not take 2 doses at once.

Store Tricor between 68 and 77 degrees F (20 and 25 degrees C) in a moisture-protective container. Brief storage at temperatures between 59 and 86 degrees F (15 and 30 degrees C) is permitted. Store away from heat, moisture, and light. Do not store in the bathroom. Keep Tricor out of the reach of children and away from pets.

Những thông tin được cung cấp không thể thay thế cho lời khuyên của các chuyên viên y tế. Hãy luôn tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi quyết định dùng thuốc.

Quá mớn với thành phần thuốc, suy gan, suy thận, trẻ Tương tác thuốc: Thuốc uống chống đông máu.Tác dụng phụ: Rối loạn tiêu hóa gāy khó tiêu, bồn t menn, dang da, đau cơ.Chú ý phòng : - Phải thường xuyên kiểm tra têng thức máu. - Phụ nữ có thai & cho con bú. - Không kết hợp với thuốc có độc tính trên gan.Liều lượng: Phối hợp với chế độn kiêng, uống thuốc vào bữa ăn chính: - Người lớn: Viên 100 mg: Viên 200 mg v to 160 mg: 1 viên / ngày. - Trẻ> 10 tuổi: tối đa 5 mg / kg / ngày.

Precautions Activity of transaminases should be monitored on a regular basis in patients taking Tricor. If blood tests for ALT increase and symptoms of muscle weakness, treatment with Tricor should be discontinued. Tricor treatment combined with a hypolipidemic diet should be exercised only under the control of a doctor and continues for a long period of time. Tricor has the potential to cause gallstones.

Storage Store at room temperature between 59-77 F (15-25 C) away from light and moisture, kids and pets. Do not use after expiration.

Thông qua việc hoạt hóa PPARα, fenofibrate làm tăng thủy phân lipid và đào thải các tiểu phân giàu triglyceride khỏi huyết tương nhờ hoạt hóa lipoprotein lipase và xiấả Việc hoạt hóa PPARα cũng yam tăng tổng hợp apoprotein AI và AII.

Đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 Viên nén Công dụng / Chỉ định: Điều trị tiểu đường không phụ thuộc insulin ở người lớn, khi không kiểể gệệằằ bằnế.

Đổng GOI: Hop 3 x 10 VI Viên bao phim Cong dụng / Chỉ định: - LIPIVASTIN được chỉ định như Thuoc Ho tro cho chế độ ăn để làm Giam cholesterolnlệnlnlệnlidenlidenlởnlởnlởnlởnlởnlởnlệlnlởlnlcerlnlởlnlởlnlởlnlởlnlởlnlởlnlởlnlởlnlởlnệlệnlệlnệlcernlệệ máu nguyên phát, Tang lipid máu Hon và hợp Tăng cholesterol máu có.